11 kwietnia 2013 r. z inicjatywy Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu Pani Marioli Łodzińskiej, odbyło się szkolenie dotyczące prawnych aspektów wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej.

Współorganizatorem szkolenia, w którym wzięło udział 85 osób, było Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A. Zajęcia poprowadziła dr n. prawnych Pani Dorota Karkowska, ekspert prawa medycznego i prawnych aspektów wykonywania zawodów medycznych, autorka wielu publikacji m.in. : „Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz” oraz „Prawo medyczne dla pielęgniarek” (obie publikacje wydane nakładem Wolters Kluwer Polska S.A.).

Szkolenie w Radomiu poprzedziły spotkania w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie, zorganizowane z inicjatywy Pani Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu Danuty Kusiak. Następne szkolenia zostały zaplanowane na czerwiec br. a odbędą się we Wrocławiu, Toruniu i Katowicach , również z inicjatywy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

Partnerem szkoleń w Radomiu była firma Kontel-Telecom przedstawiciel, importer i dystrybutor sprzętu telekomunikacyjnego przeznaczonego także dla placówek ochrony zdrowia.
 

Więcej informacji>>>