„Ważne jest również wykształcenie i doświadczenie w zakresie ratownictwa medycznego. Rozważać będziemy wszystkie kandydatury, które spełniać będą kryteria na danym stanowisku” - powiedział szef sekcji personalnej jednostki mjr Jan Chmielewski.
Oprócz uposażenia oraz zabezpieczenia socjalnego jednostka oferuje możliwości rozwoju dla zainteresowanych służbą. Ratownicy ze Świętoszowa mogą pełnić dyżury w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) oraz wykonywać zadania w strukturach Polskich Kontyngentów Wojskowych, m.in. podczas operacji militarnej w Afganistanie.

Jak wyjaśnił oficer prasowy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu mjr Szczepan Głuszczak, ostatnie lata w medycynie to wielki rozwój ratownictwa medycznego nie tylko w zakresie jego cywilnej odmiany, ale także pierwszej pomocy na polu walki.

„W związku z tym trendem zwiększyło się zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Jednostki naszej dywizji od lat inwestują w szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego oraz w personel. W związku z tym pancerniacy ze Świętoszowa oferują etaty dla medyków” - dodał Głuszczak.

Więcej informacji o wymogach na konkretnych stanowiskach można uzyskać pod numerami telefonów: 75 735 5015 i 75 735 5888.