Przekazane środki finansowe umożliwią osobom z niepełnosprawnościami udział w różnych aktywnościach, a tym samym  wpłyną na poprawę jakości ich funkcjonowania.

Wsparcie otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Amabilis” w Zgórsku, które zorganizuje imprezę integracyjną dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy.

Natomiast Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym zorganizuje wycieczkę do Trójmiasta dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]