Szpital posiada najnowocześniejszy sprzęt i świadczy usługi na najwyższym światowym poziomie. Tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżają do Miami każdego roku, aby otrzymać opiekę medyczną właśnie w tym szpitalu.

Marszałek Elżbieta Anna Polak odwiedziła dwa tzw. centers of excellence - Instytut Kardiologii i Krążenia oraz Instytut Onkologii. Pierwszy z nich świadczy opiekę pacjentom z problemami krążeniowymi, począwszy od diagnozy po wysoce zaawansowane operacje (z wyłączeniem przeszczepów serca). W szpitalu znajduje się centrum onkologiczne, posiadające najnowocześniejsze laboratoria i sprzęt, dzięki któremu możliwe jest testowanie nowych metod diagnozowania i leczenia nowotworów.

Studenci medycyny zdobywają tutaj wiedzę dzięki rozwiązaniom umożliwiającym im śledzenie przebiegu wykonywania zabiegów i operacji na multimedialnych ekranach, mając cały czas kontakt z salą operacyjną.

Misja gospodarcza do Miami realizowana była w ramach projektu "Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych" Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Lubuska delegacja brała udział w Kongresie Hemisferycznym Camacol. Misja obfitowała w wiele ciekawych spotkań mających na celu pozyskanie inwestorów oraz kontrahentów. Jesienią 2017 roku spodziewana jest rewizyta przedsiębiorców z Miami w Polsce.

Od 2015 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim działa kierunek lekarski.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]