906 mln euro trafi do regionu lubuskiego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Na infrastrukturę społeczną, która obejmuje też infrastrukturę zdrowotną, przeznaczone będzie 83,4 mln euro.

Środki na ochronę zdrowia znajdą się także w dziale – rozwój cyfrowy. Na publiczne e-usługi, e-zdrowie, e-edukację oraz e-kulturę przeznaczone będzie 39,2 mln euro.

108 mln euro obejmie dział – gospodarka niskoemisyjna, w ramach której będą finansowane inwestycje związane z termomodernizacją. Na wsparcie innowacji trafi 193,7 mln euro.

Poza tym unijne środki będą przeznaczone na finansowanie regionalnego rynku pracy, na finansowanie działań w ramach równowagi społecznej, na nowoczesną edukację, transport oraz środowisko i kulturę.

Dwufunduszowy program jakim jest RPO Lubuskie 2020 (obejmujący środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego), daje wyjątkowe możliwości wzajemnie uzupełniającego się wsparcia dwóch różnych źródeł pieniędzy.

– To jest nowe otwarcie i nowe szanse na rozwój – mówi marszałek województwa Elżbieta Polak.

Informacje na temat nowych środków unijnych marszałek Polak przekaże 23 lutego 2015 roku. Przedstawione zostaną wówczas także szczegóły dotyczące finansowania projektów inwestycyjnych oraz tych związanych z infrastrukturą społeczną.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 18 lutego 2015 r.