List intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz starosta pułtuski Edward Wroniewski.

Zarówno województwo mazowieckie, jak i powiat pułtuski na mocy listu będą podejmowały działania zmierzające do zwiększenia dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, między innymi poprzez współpracę podmiotów leczniczych, w tym  Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. i Szpitala Powiatowego w Pułtusku Sp. z o.o.

Intencją porozumienia pomiędzy spółkami jest wymiana tzw. dobrych praktyk w zakresie zarządzania placówką zdrowia publicznego. Mazowiecka spółka jest wieloprofilowym, wysokospecjalistycznym ośrodkiem, zaliczanym do przodujących zakładów diagnostyczno-leczniczych w Polsce. Wypracowany przez bródnowski szpital w przeciągu ostatnich lat sprawny wzorzec zarządzania będzie stanowił punkt odniesienia w bieżącym zarządzaniu placówką w Pułtusku.

Rezultatem podjętej współpracy będzie zwiększenie efektywności działania podmiotów leczniczych oraz zapewnienie mieszkańcom województwa dostępu do nowoczesnego lecznictwa, a także ochrony życia i zdrowia.