Chodzi o wybudowanie trzykondygnacyjnego budynku z dwoma bunkrami na stosowane w leczeniu nowotworów akceleratory wysokoenergetyczne. Szacowany koszt inwestycji to 56 milionów złotych. Część tej sumy pochodzić ma z budżetu państwa (konkretnie z Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi), przewidziany jest też udział budżetu województwa. Wniosek o finansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu województwa władze Centrum Onkologii złożyły w lipcu 2013 roku.

Urząd Marszałkowski analizuje obecnie kwestie związane z finansowaniem inwestycji oraz jej lokalizacją. Chodzi o to, czy obiekt powinien powstać, jak chcą władze Centrum Onkologii, w centrum Włocławka, czy też lepiej i bardziej funkcjonalnie byłoby umieścić go w sąsiedztwie kompleksu włocławskiego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Tym bardziej, że kierownictwo Centrum wskazuje lecznicę jako zaplecze łóżkowe dla planowanego zakładu.

Samorząd województwa jest gotowy i przygotowany do rozpoczęcia budowy zakładu teleradioterapii we Włocławku, jeśli tylko znajdą się na ten cel pieniądze z Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi.  Zarząd województwa czeka też na opinie dotyczące lokalizacji, chodzi o ocenę, która z dwóch rozpatrywanych lokalizacji zakładu jest lepsza ze względu na bezpieczeństwo chorych. O opinie takie zarząd zwrócił się do krajowego i wojewódzkiego konsultanta do spraw radioterapii onkologicznej, a także do Ministerstwa Zdrowia.

Po uzgodnieniu finansowania i otrzymaniu opinii dotyczących lokalizacji budynku przedsięwzięcie zostanie wpisane do planu inwestycyjnego Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych.