Ile wizyt patronażowych powinna odbyć położna środowiskowo-rodzinna w okresie pierwszych tygodni życia dziecka?
Na podstawie art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz. U. Nr 276, poz. 2740) zostało uchylone. Obecnie ilość wizyt patronażowych pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139). Zgodnie z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia w 3-4 miesiącu życia dziecka pielęgniarka odbywa wizytę patronażową mającą na celu:
1. przeprowadzenie instruktażu w zakresie pielęgnacji niemowlęcia, w tym karmienia piersią, pielęgnacji jamy ustnej;
2. w razie stwierdzenia nieprawidłowości - rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych rodziny.
W 9 miesiącu życia dziecka wizyta patronażowa odbywa się w przypadku, gdy w czasie poprzedniej wizyty stwierdzono zaburzenia stanu zdrowia dziecka.

Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 3 do ww. rozporządzenia położna podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza w 1-6 tygodniu życia dziecka co najmniej 4 wizyty patronażowe, które mają na celu:
1. opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
a) obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
b) ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,
c) wykrywanie objawów patologicznych,
d) ocenę relacji rodziny z noworodkiem;
2. prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli płodności, samoopieki;
3. promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców;
4. identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie;
5. formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.
Pierwsza wizyta patronażowa odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Marta Handzlik