- Nie sztuką jest wybudowanie i otwarcie placówki, sztuką jest jej późniejsze utrzymanie. Głównym celem takich domów jest podnoszenie jakości życia osób starszych i zapobieganie wykluczeniu społecznemu – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas uroczystego otwarcia domu. - Dobrym przykładem jest Witnica, której samorząd promuje koperty życia. Cieszę się, że władze samorządowe włączają się w takie działania.

W ramach edycji 2016 Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 gmina Witnica otrzymała wsparcie finansowe na utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior-WIGOR w wysokości 218,9 tys. zł. Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł niemal 274,9 tys. zł.

W Dziennym Domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W placówkach takich do dyspozycji pensjonariuszy jest pomieszczenie przeznaczone do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).


Źródło: www.mpips.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]