Samorząd województwa wielkopolskiego planuje przeznaczenie w roku 2015 na dofinansowanie jednostek ochrony zdrowia 120 mln zł. Priorytetem władz województwa będzie wydłużenie życia Wielkopolan, szczególnie poprzez zapobieganie chorobom, efektywną profilaktykę i skuteczne leczenie.

W latach 2006–2014 na modernizację w ochronie zdrowia Wielkopolska wydała ponad 600 mln złotych, z czego blisko 400 mln zł pochodziło z budżetu województwa wielkopolskiego. - W najbliższej perspektywie szczególny nacisk stawiać będziemy na informatyzację w placówkach ochrony zdrowia i profilaktykę zdrowotną – mówił marszałek województwa Marek Woźniak podczas konferencji prasowej pt. „Wielkopolska ochrona zdrowia. Stan obecny i założenia kolejnej perspektywy finansowej”.

Planowane jest między innymi zwiększenie bazy łóżek psychiatrycznych, poprzez wprowadzenie 150 takich łóżek do szpitala HCP. Nową lokalizację przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu zyska także Zakład Opiekuńczo Leczniczy, który obecnie mieści się przy ulicy Grobla. - Rozpoczynamy również największą inwestycję, jaką jest budowa nowego szpitala pediatrycznego w Poznaniu, która w 85 procentach sfinansowana zostanie ze środków unijnych – dodaje marszałek.

Koszt inwestycji wyniesie 365 mln zł. Samorządowi województwa wielkopolskiego podlegają obecnie 23 jednostki ochrony zdrowia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.umww.pl, stan z dnia 20 lutego 2015 r.