Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, Wiceminister Zdrowia Andrzej Włodarczyk zaproponował zmianę na stanowiskach 15 z 68 konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny.
Włodarczyk argumentuje, że wśród konsultantów są tacy, którzy wykonują swoje zadania nierzetelnie, bowiem spóźniają się z wydawaniem opinii. Wiceminister dodaje, że „Minister Zdrowia ma prawo współpracować z ludźmi, którzy zgadzają się z jej pomysłami, bo to oni mają je realizować i przekonywać do nich innych".
Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, organ, który powołał konsultanta, odwołuje go przed upływem 5-letniej kadencji m.in. z powodu nie wykonywania przez konsultanta powierzonych mu zadań i uprawnień albo, „gdy zaistniały okoliczności uniemożliwiające ich dalsze wykonywanie".
Wiceminister Włodarczyk powiedział, że zwolnione z pełnienia funkcji konsultanta krajowego mają być m.in. te osoby, które:
- blokowały młodym lekarzom dostęp do specjalizacji,
- są skonfliktowane z własnym środowiskiem,
- wykorzystują stanowisko do reklamowania prywatnych, komercyjnych przedsięwzięć.
Ponadto, „jednego konsultanta odwołano z powodu skarg wojewody, innego – z powodu braku dostatecznego poparcia dla przeszczepień". Przyczyną mogą też być, jak czytamy w artykule, pewne negatywne wypowiedzi niektórych konsultantów o tytule profesora, skierowane do mediów.
Więcej na ten temat na stronie internetowej Medycyny Praktycznej Online.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 25 maja 2011 r.

Data publikacji: 26 maja 2011 r.