W obu pomieszczeniach zostały pomalowane ściany. W łazience położono nowe instalacje, wymieniono armaturę sanitarną. Świetlica dzięki nowym zasłonom i obrazkom na ścianach stała się bardziej przytulna, a przebywający tutaj pacjenci czują się lepiej. Chorzy mogą odpocząć, obejrzeć telewizję czy też spokojnie porozmawiać. Projekt, niezbędne materiały budowlane oraz meble przekazali sponsorzy.

Wolontariat w szpitalu w Wejherowie działa od października 2015 roku dzięki dyrektorce ds. pielęgniarstwa Beacie Wieczorek-Wójcik oraz Urszuli Czacharowskiej, koordynator wolontariatu.

Placówka przystąpiła do programu zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wolontariusze pomagają personelowi medycznemu w codziennej opiece nad chorymi. Swoją pracą przyczyniają się przede wszystkim do poprawy jakości opieki nad pacjentem. Wśród wolontariuszy są uczniowie, studenci oraz inni ludzie, którzy chcą pomóc przebywającym w szpitalu pacjentom.

Źródło: www.pomorskie.eu

 [-DOKUMENT_HTML-]