Na wyposażeniu bloku są kardiomonitory i pompy strzykawkowe. W ramach inwestycji kupiono także urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji, łóżka szpitalne, wózek do przewożenia chorych oraz negatoskop.

Sala operacyjna wyposażona jest w specjalną klimatyzację zmniejszającą ryzyko dostawania się bakterii do pola operacyjnego. Powstała także nowoczesna konsola pielęgniarska.

Węgrowski szpital to jeden z najlepszych szpitali powiatowych, wyróżniający się dobrym zarządzaniem, efektywnością wydawania pieniędzy i dynamiką kontraktów. To właśnie dobre administrowanie placówką pozwoliło ukończyć nową inwestycję.

Szpital w Węgrowi prowadzi sześć oddziałów: chorób wewnętrznych, chirurgiczny ogólny, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny i pediatryczny, a także poradnie specjalistyczne w Węgrowie i wiejskie ośrodki zdrowia w Wyszkowie, Ostrówku  i Czerwonce. W szpitalu działają także pracownie diagnostyczne – USG, EKG, RTG, TK, endoskopii i mammografii.

Źródło: www.mazovia.pl