Spółka Centrum Dializa ma zarządzać mieniem placówki przez najbliższe 25 lat. Pieniądze z dzierżawy mają być przeznaczone na spłatę 20 mln zł długu placówki.

Jak poinformowała PAP dyrektor szpitala Danuta Zawadzka, umowa nie została jeszcze podpisana, gdyż trwają „przygotowania formalne”. Strony mają czas na podpisanie umowy do 10 września.

Zawadzka dodała, że dzierżawa to obecnie jedyne rozwiązanie dla mocno zadłużonej placówki. Podobne stanowisko zajmuje starosta augustowski, który jest organem prowadzącym szpitala.

Przeciwni dzierżawie są pracownicy szpitala i związki zawodowe, które uważają, że spółka z Sosnowca ograniczy podstawowe usługi medyczne kosztem płatnych świadczeń. Dlatego przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych augustowskiego szpitala Maria Iwanow chce unieważnienia uchwały podjętej w sprawie dzierżawy placówki. Związki zawodowe zwróciły się do rady powiatu z pismem o uchylenie uchwały, zaskarżyły ją także do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Według Iwanow, uchwała jest niezgodna ze statutem szpitala.

Poseł PiS Jarosław Zieliński poinformował w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej, że złożył wniosek do prezesa WSA w Białymstoku, aby wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały rady powiatu augustowskiego do czasu, gdy sąd rozpatrzy właściwy wniosek związków zawodowych.

Mieszkańcy powiatu augustowskiego w proteście przeciwko decyzjom rady powiatu i starosty powołali Społeczny Komitet Referendalny, który zebrał ok. 3 tysięcy podpisów popierających odwołanie rady powiatu augustowskiego. Do referendum dojdzie, jeśli poprze je 4805 mieszkańców. Komitet ma czas na zebranie podpisów do połowy września.

Nowy dzierżawca ma przejąć prawie całą nieruchomość, sprzęt i aparaturę szpitalną. Spółka jest zobowiązana zapewnić obecny zakres bezpłatnych usług medycznych. Centrum Dializa ma przejąć także kontrakt z NFZ. Dzierżawca szpitala będzie mógł też prowadzić w placówce dodatkowe płatne usługi medyczne.

Przetarg na dzierżawę zorganizował sam szpital. Centrum Dializa zaproponowało 200 tys. zł miesięcznego czynszu, z którego ma być spłacane zadłużenie placówki, kaucję 4 mln zł oraz udzielenie gwarancji zatrudnienia i warunków płacowych dla obecnych pracowników na najbliższy rok.

W Szpitalu Powiatowym w Augustowie pracuje ok. 300 osób. Może on przyjąć 175 pacjentów. W powiecie augustowskim mieszka 60 tys. osób, ale w sezonie letnim przyjeżdżają tam setki tysięcy turystów.

Centrum Dializa sp. z o.o. istnieje od 13 lat. W założeniu miała świadczyć usługi z zakresu hemodializoterapii. Obecnie na terenie kraju ma 39 stacji dializ. Ma również w dzierżawie dwa szpitale: w Łasku i Pszczynie. Szpital augustowski ma być trzecią placówką prowadzoną przez spółkę.