Natomiast w porównaniu do września 2017 roku wartość sprzedaży zwiększyła się o prawie 133 mln zł, czyli o 4,89 procenta.

W porównaniu do października 2016 roku zmniejszyła się wartość sprzedaży odręcznej – spadek wyniósł 13,77 mln zł (1,15 procenta). Natomiast wartość sprzedaży leków pełnopłatnych była większa o 29,85 mln PLN (o 4,96 procenta), a leków refundowanych - o 14,24 mln zł (1,43 procenta).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość poszczególnych segmentów rynku farmaceutycznego wzrosła. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 17,43 mln zł (1,49 procenta), wartość segmentu leków refundowanych była większa o 65,2 mln zł (6,93 procenta), a leków pełnopłatnych – o 45,96 mln zł (7,84 procenta).

Z analizy wynika, że obrót polskiej statystycznej apteki w październiku 2017 wyniósł 189 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był na poziomie obrotu w październiku 2016.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w październiku 2017 roku wyniosła 25,26 procenta i była o 0,09 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast w porównaniu do września 2017 roku  średnia marża w aptece zmniejszyła się o 2,09 procenta (0,54 pp.).

Średnia cena leku w październiku 2017 roku wyniosła 18,94 zł i była o 1,46 procenta większa niż w poprzednim miesiącu, a w porównaniu do średniej ceny z października 2016 roku wzrosła o 6,96 procenta.

 [-DOKUMENT_HTML-]

W październiku 2017 roku wartość refundacji leków przez NFZ osiągnęła prawie 736 mln zł, czyli o 5,2 procenta więcej niż w analogicznym okresie roku 2016.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w październiku 2017 roku 26,92 procenta i był mniejszy o 2,63 pp. niż w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 0,01 pp.

- Według prognoz na koniec 2017 roku wartość całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, czyli o 4,7 procenta więcej niż w roku 2016. Natomiast szacowana wartość refundacji wyniesie powyżej  8,4 mld zł, czyli więcej o 4,9 procenta – komentuje dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence.

Źródło: www.pexps.pl

 [-OFERTA_HTML-]