Według danych firmy wartość sprzedaży leków refundowanych wyniosła w lipcu 2017 roku 920 mln zł, co oznacza wzrost o 2 procent w porównaniu do lipca 2016. Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece osiągnęła wartość 1 010 mln zł i była wyższa o 6,6 procenta w porównaniu do lipca 2016. Natomiast wartość sprzedaży leków na recepty pełnopłatne wyniosła 577,7 mln zł i wzrosła o 5 procent w porównaniu do lipca 2016 roku.

Obrót polskiej statystycznej apteki w lipcu 2017 wyniósł 168,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,4 procenta większy niż w lipcu 2016.

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 26,61 procenta, a wartość refundacji w lipcu 2017 roku wyniosła ponad 675 mln zł, co oznacza wzrost o 7,7 procenta w porównaniu do lipca 2016 roku.

W lipcu 2017 roku średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece wyniosła 18,70 zł, co oznacza wzrost o 4,8 procenta w porównaniu do roku poprzedniego.  Średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych wynosiła w lipcu 2017 roku 27,49 zł, co oznacza wzrost o 1,5 procenta, a średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne - 25,05 zł, co oznacza wzrost o 6,5 procenta, natomiast średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej -  12,92 zł (wzrost o 5,3 procenta).

Według prognozy PharmaSequence wartość sprzedaży na koniec 2017 roku całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, czyli o 5,3 procenta więcej niż w roku 2016. Natomiast przewidywana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł, co oznacza wzrost o 5 procent.

Źródło: www.pharmesequence.pl

 [-OFERTA_HTML-]