Wartość sprzedaży odręcznej wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 049 mln zł i była wyższa o 11,2 procenta w porównaniu do czerwca 2016. Natomiast wartość sprzedaży leków na recepty pełnopłatne wyniosła 576 mln zł i zmalała o 1,2 procenta w porównaniu do czerwca 2016.

Obrót statystycznej apteki w czerwcu 2017 roku wyniósł 175,5 tys. zł  (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,2 procenta większy niż w czerwcu 2016.

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 27 procent, a wartość refundacji w czerwcu 2017 roku wyniosła prawie 718 mln zł, co stanowi wzrost o 5,4 procenta w porównaniu do czerwca 2016.

Średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece wyniosła 18,70 zł, co stanowi wzrost o 2,7 procenta w porównaniu do czerwca 2016, średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,66 zł, (wzrost o 0,4 procenta), średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,07 zł (wzrost o 6,9 procenta). Natomiast średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,88 zł (wzrost o 5 procent).

 [-DOKUMENT_HTML-]

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu 2017 roku wyniosła 25,24 procenta i była o 0,01 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast w porównaniu do maja 2017 roku średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,57 procenta (0,39 pp.).

- Według prognozy, na koniec roku 2017 wartość sprzedaż całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, czyli o 5,2 procenta więcej niż w roku 2016. Natomiast przewidywana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld PLN (więcej o 4,6 procenta) – komentuje dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence).

 

Źródło: www.pharmasequence.pl