W dniu 10 grudnia 2014 r. odbywa się otwarcie nowego obiektu w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie przy ulicy Szaserów. To największa inwestycja od 50 lat, czyli od momentu otwarcia placówki.

Do nowego budynku przeniosły się już między innymi poradnia kardiologiczna wraz z pracownią elektrofizjologii i hemodynamiki, pracownia mikrobiologii zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz rozbudowany oddział intensywnej opieki medycznej.

Inwestycja kosztowała około 38,2 mln zł. 35,7 mln zł z tej kwoty pochodzi z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Nowe pomieszczenia mają prawie 6 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

WIM od 17 do 20 grudnia 2014 będzie prowadził bezpłatne badania w ramach profilaktyki chorób układu krążenia dla żołnierzy zawodowych.

- Nasz zespół badawczy pracował już w kilkudziesięciu jednostkach wojskowych. Systematycznie otrzymujemy pytania od żołnierzy, którym nie udało się skorzystać z badań w macierzystych jednostkach. Z myślą o nich uruchomiliśmy dyżury specjalistów w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM – mówi gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego.

W przypadku wykrycia problemów z układem krążenia pacjent zostanie objęty dalszymi, bezpłatnymi, specjalistycznymi badaniami, a w razie konieczności leczeniem w Klinice Kardiologii WIM.

Program profilaktyki chorób układu krążenia w Siłach Zbrojnych RP” realizowany jest na mocy decyzji nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 lutego 2013 roku, dlatego żołnierze zawodowi mogą się starać o uzyskanie delegacji na przejazd na badania.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.wim.mil.pl, stan z dnia 10 grudnia 2014 r.