Inwestycja rozpoczęła się w roku 2015. Poza modernizacją sal chorych szpital zyskał także większą liczbę łóżek, nowe łazienki oraz nową przestrzeń, gdyż niewykorzystywane dotąd poddasze zaadaptowano na sale edukacyjne oraz pomieszczenia biurowe i socjalne.

Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji, obejmującej między innymi wymianę okien, instalacji grzewczej, a także ocieplenie ścian i poddasza, szpital będzie mógł zaoszczędzić na ogrzewaniu.

Podjęte działania zwiększą bezpieczeństwo, a także usprawnią pracę personelu. Nowoczesne wnętrza sprawią, że otoczenie będzie bardziej przyjazne dla przebywających na oddziałach pacjentów.

 

 

Oddział neurologii prowadzi specjalistyczną diagnostykę i leczenie chorób układu nerwowego. W 2016 roku z jego usług skorzystało 2276 pacjentów, a liczba udzielonych porad przekroczyła 7,5 tysiąca. Trafiają tu pacjenci borykający się z nowotworami mózgu, stwardnieniem rozsianym, bólami głowy, chorobą Parkinsona czy padaczką. Dotychczas – dysponując 48 łóżkami – nie mógł przyjąć wszystkich oczekujących pacjentów. Prace modernizacyjne umożliwiły zwiększenie powierzchni oddziału, dzięki czemu ze specjalistycznej pomocy i hospitalizacji będzie mogło skorzystać aż 70 pacjentów – 36 na oddziale neurologii ogólnej, 18 na oddziale udarowym i 16 na oddziale neurorehabilitacji.

W 2016 roku w Szpitalu Bródnowskim udzielono prawie 12 tysięcy porad z zakresu psychiatrii, w tym podczas leczenia domowego ponad 7 tysięcy. Hospitalizowano blisko 280 pacjentów w ramach dziennej terapii uzależnienia od alkoholu i świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych. Na oddział psychiatryczny trafiają  osoby z zaburzeniami lękowymi, snu, nerwicą, a także uzależnieni od alkoholu. Zmodernizowany oddział jest gotowy  do przyjęcia 20 pacjentów wymagających stałego pobytu w szpitalu.


Źródło: www.mazovia.pl