Akcję wspiera mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu badań i konsultacji w Centrum Onkologii w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ulicy Roentgena 5 w Warszawie.

Placówka zaprasza w godzinach od 9.00 do14.00.

Tego dnia w Centrum Onkologii na specjalnym stanowisku pracownicy mazowieckiego oddziału Funduszu będą wydawać wszystkim zainteresowanym Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz dane dostępowe do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP).

Więcej informacji na temat Dnia Otwartego znajduje się na stronie oddziału mazowieckiego NFZ – www.nfz.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]