Prawie 10 tysięcy złotych otrzyma Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na przeprowadzenie debaty zdrowotnej z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych o zapobieganiu chorobom układu krążenia. Natomiast ponad 4 tysiące złotych pomoże w zorganizowaniu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie programu profilaktyki zaburzeń rytmu serca „Dbaj o serce”.  

Do Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie trafi 21 tysięcy złotych złotych na kontynuowanie trzech projektów pod nazwą „Paleta kolorów – Barwy Życia”, „Przystanek zdrowie – nowe horyzonty”, „Drogowskazy – wyprawa na bajkową polanę po świeże powietrze”, a także na realizację nowego zadania „Wiosna życia, czyli jak nie dać się starości”. Z kolei 15 tysięcy złotych przyznanych zostanie Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu w Olsztynie na organizację konferencji naukowej „Chirurgia ortognatyczna – od planowania do leczenia”.

Za środki z budżetu województwa Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce zorganizuje konferencję naukową o profilaktyce chorób układu oddechowego. Z kolei Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku przeprowadzi warsztaty w zakresie arteterapii „Musica animae levamen”.    

Oprac. Magdalena Okoniewska