Aura Medic dzierżawi od szpitala pomieszczenia na pracownię, kupiła i instaluje aparaturę, zapewni także obsługę placówki.

Pracownia rozpocznie badania dla pacjentów szpitalnych pod koniec września 2017. Rozszerzenie tej oferty o badania dla pacjentów ambulatoryjnych, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, będzie uzależniony od uzyskania, przez nową pracownię, kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Być może nastąpi to dopiero w IV kwartale 2017 roku lub w I kwartale 2018 roku.

Aura Medic zajmuje się specjalistyczną działalnością w zakresie diagnostyki obrazowej. Oferuje usługi dla pacjentów i jednostek służby zdrowia, jak również zajmuje się kompleksowym wyposażaniem i dzierżawą sprzętu dla pracowni diagnostyki obrazowej w szpitalach i centrach medycznych.

Od 2016 roku Aura Medic prowadzi pracownię rezonansu magnetycznego w szpitalu powiatowym w Radomsku.

 [-DOKUMENT_HTML-]