Tego dnia w siedzibach oddziałów, delegatur oraz przy specjalnych stanowiskach NFZ (np. w centrach handlowych) będzie można bliżej poznać założenia rządowego programu bezpłatnych leków dla seniorów.
Osoby odwiedzające tego dnia oddziały NFZ dowiedzą się, kto jest uprawniony do otrzymania darmowych leków,  które leki są bezpłatne i kto może wystawić na nie receptę. Na takie m.in. pytania odpowiedzą eksperci z Funduszu lub przedstawiciele izb aptekarskich w specjalnych punktach informacyjnych.
Wszyscy, którzy tego dnia odwiedzą siedziby oddziałów, delegatur lub specjalne punkty NFZ, będą mogli m.in. założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, sprawdzić swój status ubezpieczenia, odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zainteresowani będą mogli również uzyskać informacje o miejscach i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych oraz programach profilaktycznych finansowanych przez Fundusz, zaopatrzeniu w wyroby medyczne lub zasadach wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe.
Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, Dzień Otwarty ma umożliwić osobom pracującym załatwienie w NFZ spraw, na które w zwykłe dni brakuje im czasu. Wiele oddziałów przygotowało także dodatkowe atrakcje, m.in. pokazy udzielania pierwszej pomocy, gadżety, bezpłatne publikacje i informatory. Więcej>>