Prezes NFZ wydaje decyzje ws. wniosków pacjentów o leczenie za granicą m.in. w oparciu o opinie konsultantów wojewódzkich oraz konsultantów krajowych w poszczególnych dziedzinach medycznych.

Najwięcej zgód na leczenie za granicą dotyczyło genetyki klinicznej – (38 decyzji pozytywnych); ortopedii i traumatologii narządu ruchu (20), radioterapii onkologicznej – (33), w tym radioterapii w okulistyce (19). Zdecydowana większość decyzji była wydana ws. leczenia w Niemczech – 48 proc., w Wielkiej Brytanii – 19 proc. oraz Belgii – 9,2 proc.

Najwyższy koszt leczenia, na które wydano zgodę, to ok. 3,6 mln zł. Decyzja dotyczyła przeprowadzenia jednoczesnego przeszczepu płuc i wątroby u pacjenta chorego na mukowiscydozę we francuskim Hôpital Européen Georges Pompidou.

Średnia wartość świadczeń objętych jedną decyzją prezesa NFZ w poszczególnych latach wyniosła: 55 346 zł – 2008 r.; 83 127 zł – 2009 r.; 73 370 zł – 2010 r.; 77 526 zł – 2011 r.; 97 120 zł – 2012 r.

NFZ prowadzi prace analityczne mające na celu zbadanie, które ze świadczeń udzielanych za granicą mogłyby być w przyszłości wykonywane w polskich lecznicach. Do prac tych będą zapraszani konsultanci krajowi poszczególnych dziedzin medycyny oraz przedstawiciele wiodących ośrodków medycznych.

Pachciarz nie wyklucza, że skieruje do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza propozycję zmian w koszyku świadczeń gwarantowanych mających na celu wprowadzenie dodatkowych procedur medycznych.