Analizując liczne orzecznictwo sądowe dotyczące kwestii zwolnienia usług medycyny pracy okazuje się, że nie jest kwestionowany charakter tych usług i zakres wykonywanych czynności. Sporny pozostaje ich faktyczny cel, czyli pojęcie "profilaktyki".

Chodzi też o to, że niektóre usługi wchodzące w zakres medycyny pracy mogą być wykonywane również w innym celu niż profilaktyczne. Często mają one bowiem charakter mieszany, czyli z jednej strony służą dostarczeniu informacji pracodawcy odnośnie stanu zdrowia osoby badanej na potrzeby zawodowe (charakter sprawozdawczy), a zarazem wpisują się w szeroko pojmowaną indywidualną profilaktykę zdrowotną.

Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być wyodrębnienie badań wstępnych oraz badań kontrolnych pracowników jako nieobjętych zwolnieniem od podatku.

Cały artykuł na ten temat www.podatki.abc.com.pl

 [-OFERTA_HTML-]