Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym znowelizowana
\\

Sejm znowelizował ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie dotyczącym wymagań, jakie po 1 stycznia 2013 r. będą musieli spełniać lekarze zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego.

436 posłów głosowało w sprawie zmiany ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Za nowelizacją opowiedziało się 300 posłów, przy braku głosów przeciwnych i 136 głosach wstrzymujących się. Posłowie odrzucili poprawkę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, która umożliwiała uzyskanie statusu lekarza systemu przez lekarzy, którzy posiadają udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie, jednak nie mniej niż 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego lub lotniczym zespole ratownictwa medycznego, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej. Za poprawką oddało głos 215 posłów, przeciwnego zdania było 220 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu.

Projekt przewiduje m. in. zmianę wymagań, jakie muszą spełniać lekarze zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego. Od nowego roku będą oni musieli wykazywać się odpowiednim doświadczeniem praktycznym w zakresie medycyny ratunkowej i co najmniej rozpoczętym szkoleniem w tym zakresie.

Celem nowelizacji jest zapewnienie odpowiedniego składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego po 1 stycznia 2013 r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 15 listopada br. w Komisji Zdrowia, natomiast drugie – 21 listopada br. na posiedzeniu Sejmu. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 26 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 26 listopada 2012 r.