Rozporządzenie utrzymuje w większości uczelni limity przyjąć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny na poziomie roku ubiegłego.

Większą liczbę miejsc przewidziano na kierunku lekarskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (7 miejsc więcej), Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (20 miejsc więcej) oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (4 miejsca więcej). W przypadku kierunku lekarsko dentystycznego limity zwiększono na Ślaskim Uniwersytecie Medycznym (3 miejsca więcej) oraz na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (10 miejsc więcej).

Limity przyjęć na kierunek lekarski w 2013 r.:

- UM w Białymstoku 160
- CM w Bydgoszczy 150
- GUM w Gdańsku 220
- SUM w Katowicach 515
- UJ w Krakowie 200
- UM w Lublinie 230
- UM w Łodzi 500
- UM w Poznaniu 220
- PUM w Szczecinie 180
- WUM w Warszawie 412
- AM we Wrocławiu 220
- UWM w Olsztynie 100

Limity przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny w 2013 r.:

- UM w Białymstoku 10
- GUM w Gdańsku 50
- SUM w Katowicach 106
- UJ w Krakowie 50
- UM w Lublinie 70
- UM w Łodzi 108
- UM w Poznaniu 72
- PUM w Szczecinie 90
- WUM w Warszawie 70
- AM we Wrocławiu 55

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Źródło: www.mz.gov.pl