Dotyczy to takich usług jak usługi utrzymania czystości (sprzątanie, pranie) czy dostarczania posiłków do szpitali.

Nie ma przy tym znaczenia, czy dotyczy to podmiotu publicznego czy prywatnego, a także czy usługi są świadczone przez firmy zewnętrzne (outsourcing). Istotną sprawą jest ich niezbędność w procesie w procesie profilaktyki, zachowania, poprawiania i przywracania zdrowia.

Do tej pory niektóre decyzje wydawane przez różne urzędy kontroli skarbowej nie uwzględniały specyfiki usług bezpośrednio związanych z opieką nad pacjentem w procesie leczenia. To często skutkowało nakazem zmiany stawek VAT na 23 procent w przypadkach usług utrzymania czystości i 8 procent w przypadku usług cateringowych.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów jest korzystna zarówno dla szpitali, jak wykonawców usług i pozwoli obniżyć koszty szpitali.

-  Bardzo dobrze, że Ministerstwo Finansów określiło precyzyjnie kwestię VAT odnośnie usług profilaktyki, zachowania, poprawiania i przywracania zdrowia. Interpretacja ogólna potwierdza wydawane wcześniej interpretacje indywidualne. Absolutnie błędem jest wnioskowanie, jakoby szpitale musiały wykonywać te usługi we własnym zakresie. Wręcz przeciwnie – nowa interpretacja resortu jednoznacznie ułatwi szpitalom funkcjonowanie, bo potwierdza, że wszystkie czynności wymienione podlegają zwolnieniu z VAT. Dzięki temu nie ma żadnych wątpliwości, że dotyczy to także outsourcingu tych usług – zwłaszcza że Ministerstwo podało przykłady, jakie usługi wykonywane w otoczeniu pacjenta powinny być zwolnione z VAT. Należy podkreślić, że są to usługi świadczone przez wyspecjalizowane, profesjonalne podmioty, doskonale przygotowane do tego typu zadań na najwyższym poziomie – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

 [-OFERTA_HTML-]

- Wydana interpretacja potwierdza zakres zwolnienia z VAT opisany w posiadanej przez naszą firmę interpretacji indywidualnej, więc równocześnie nie zmienia naszego stanowiska. W grupie Impel usługi służące profilaktyce, zachowaniu, poprawianiu i przywracaniu zdrowia są świadczone przez podmiot posiadający status podmiotu leczniczego (NZOZ). Wydana interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 29 grudnia 2017 roku nr PT1.8101.5.2017.PSG.622 potwierdza, że usługi te są zwolnione z podatku VAT  na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT., nawet wtedy, gdy usługodawca nie posiada statusu podmiotu leczniczego (ten wymóg wprost określa art. art. 41 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, który stanowi odrębną podstawę zwolnienia) – wyjaśnia Katarzyna Marszałek, Dyrektor Biura Komunikacji Grupy Impel, oferującej między innymi usługi dla szpitali.

- W naszej ocenie interpretacja ogólna jest korzystna dla dostawców usług pomocowych dla szpitalnictwa. Interpretacja ogólna podkreśla, że usługi wsparcia świadczone przez podmioty zewnętrzne są integralnym elementem procesu opieki nad pacjentem, a więc możliwość zastosowania zwolnienia usług z VAT ściśle wynika z kontekstu ich świadczenia – dodaje Katarzyna Marszałek.