Zgodnie z przedstawionymi danymi, w roku 2015 około 603,7 miliona dorosłych i 107,7 miliona nieletnich miało problemy z wagą, co daje odpowiednio 12 procent wszystkich dorosłych i 5 procent dzieci. W latach 1980-2015 przypadki występowania nadwagi podwoiły się w 73 krajach.

W roku 2015 nadwaga była bezpośrednią przyczyną śmierci 4 milionów osób, co stanowi 7,1 procenta wszystkich zgonów. Ponad 70 procent zgonów związanych z wysokim wskaźnikiem BMI (Body Mass Index – wskaźnik masy ciała) miało związek z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Badania wskazują, że wysokie BMI sprzyja występowaniu białaczki i wielu różnych rodzajów nowotworów, na przykład wątroby, macicy, nerek i piersi.

Problem rosnącej nadwagi w społeczeństwie występuje zarówno w krajach biednych, jak i bogatych, co wskazuje, że nie jest to spowodowane stopniem zamożności, lecz raczej „zmianami w środowisku żywieniowym”. Zwiększona dostępność produktów o wysokiej zawartości kalorycznej wraz z powszechnym marketingiem tych dóbr wpływa na ilość wysokokalorycznych pokarmów spożywanych przez społeczeństwo.

Dodatkowo do otyłości przyczynia się ograniczenie aktywności fizycznej częściowo spowodowane postępującą urbanizacją i zmianą stylu życia.(pap)

 [-DOKUMENT_HTML-]