Korzyści wynikające ze stosowania tych roztworów nie przewyższają ryzyka. Urząd przypomina, że stosowanie tych produktów we wstrząsie hipowolemicznym i u pacjentów w stanie krytycznym, w tym u chorych z sepsą niesie ze sobą zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek oraz większe ryzyko zgonu. Podawanie tych leków w innych wskazaniach należy prowadzić po wnikliwym rozważeniu zagrożeń, biorąc pod uwagę stan kliniczny pacjenta, korzyści z zastosowanego leczenia oraz ewentualnej możliwości użycia alternatywnej procedury medycznej bądź alternatywnego leku.

Źródło: www.urpl.gov.pl