Zalecenia Europejskiej Agencji Leków zostały wydane po przeprowadzeniu trzech badań klinicznych. Zgodnie z wynikami tych badań stosowanie produktów z hydroksyetyloskrobią we wstrząsie hipowolemicznym i u pacjentów w stanie krytycznym, w tym u chorych z sepsą niesie za sobą zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek oraz większe ryzyko zgonu.

Źródło: www.urpl.gov.pl