W przypadku retygabiny (lek przeciwpadaczkowy Trobalt) ze względu na ryzyko pigmentacji siatkówki, skóry, warg i paznokci, jej stosowanie ma być ograniczone tylko do pacjentów, dla których inne leki przeciwpadaczkowe były nieskuteczne lub źle tolerowane.

Z kolei cofnięcie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu almitryny (w Polsce występuje lek Armator stosowany w przewlekłych zaburzeniach oddychania, w tym w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc) spowodowane jest ryzykiem wystąpienia neuropatii obwodowych i istotnej utraty masy ciała pacjentów w kontekście małego znaczenia tego leku (braku zalecenia stosowania almitryny w międzynarodowych wytycznych dla leczenia POChP). Pacjenci leczeni produktem Armator powinni zwrócić się do lekarzy sprawujących nad nimi opiekę w celu ustalenia dalszego leczenia nieuwzględniającego almitryny.

Źródło: www.urpl.gov.pl