Zgodnie z nowym stanowiskiem Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (PRAC), stwierdzono, że u chorych z nagłą utratą krwi, u których zastosowanie wyłącznie tzw. krystaloidów nie jest wystarczające, można stosować roztwory zawierające hydroksyetyloskrobię.


Źródło: www.urpl.gov.pl