Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na koncentracje na rynku farmaceutycznym. BRL Center - Polska może przejąć pięć spółek zajmujących się prowadzeniem aptek. Urząd wydał zgody na dwie transakcje zgłoszone przez spółkę BRL Center - Polska, właściciela aptek Dr. Max. Pierwsza dotyczy przejęcia spółek Apteka pod Lwem oraz Apteka Marzeń, druga - MX Holding, Farmako oraz Helios Farmacja.

Analizując transakcje na rynku farmaceutycznym UOKiK przyjmuje, że obszarem, na którym apteki konkurują ze sobą nie jest teren województwa, lecz promień kilometra od aptek należących do przejmowanych spółek. Tak wynika między innymi z badań, jakie w 2009 roku przeprowadził Pentor na zlecenie UOKiK. Pokazały one, że konsumenci wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni zdrowia, do których większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek.

W przeciwieństwie do prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym nie wydaje się zezwolenia na otwarcie apteki, jeżeli przedsiębiorca, kontrolowane przez niego podmioty lub grupa kapitałowa, do której należy prowadzą więcej niż 1 procent aptek na terenie danego województwa, prawo antymonopolowe zakłada istnienie pozycji dominującej przedsiębiorcy, jeżeli jego udział w rynku przekracza 40 procent.

Na tak zdefiniowanych rynkach udziały uczestników koncentracji pokrywają się w przypadku aptek MX Holding, Farmako oraz Helios Farmacja w siedmiu miejscach (w Łodzi, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu oraz po dwa w Poznaniu i Wrocławiu). BRL Center – Polska posiada również apteki na trzech rynkach, na których działają punkty należące do Apteki pod Lwem i Apteki Marzeń (dwóch na terenie Bydgoszczy oraz w Koszalinie).

Łączne udziały uczestników koncentracji na tych rynkach wahają się od niecałych 10 do ponad 20 procent. Analiza UOKiK wykazała, że na żadnym z nich nie dojdzie do ograniczenia konkurencji. Przejmujący przedsiębiorca będzie musiał liczyć się z konkurencją  innych podmiotów, a konsumenci nie zostaną pozbawieni możliwości wyboru apteki.

BRL Center - Polska prowadzi sieć aptek pod nazwą Dr. Max. Wchodzi w skład grupy kapitałowej, na czele której stoi Penta Investments Group. W Polsce grupa ta sprawuje między innymi współkontrolę nad Grupą Empik Media &amp Fashion oraz kontrolę nad spółką Fortuna Zakłady Bukmacherskie. Apteka pod Lwem  oraz Apteka Marzeń prowadzą apteki na terenie trzech województw (pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego), natomiast - MX Holding, Farmako oraz Helios Farmacja - pięciu (śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i wielkopolskiego).

UOKiK na bieżąco przygląda się konkurencji na rynku farmaceutycznym – w maju 2015 roku opublikował Raport z badania rynku detalicznej sprzedaży leków.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.uokik.gov.pl, stan z dnia 18 września 2015 r.