Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna", Narodowy Fundusz Zdrowia jednak zapłaci ponad 1 mln zł kary za faworyzowanie kontrahentów w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. Sąd oddalił jego odwołanie w tej sprawie.
W lipcu 2009 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż NFZ nadużył swojej pozycji, ustalając kryteria oceny w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne. Zdaniem Urzędu, Fundusz „faworyzował dotychczasowych kontrahentów, gwarantując im dodatkowe punkty w ramach oceny ofert, utrudniając w efekcie wygranie konkursu nowym". W tej sprawie UOKiK nałożył wówczas na Fundusz karę w wysokości 1 145 512 zł oraz wezwał NFZ do zaniechania stosowania tej praktyki.
Fundusz skorzystał z przysługującego mu prawa i odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jak poinformowała Małgorzata Cieloch, Rzecznik Prasowy UOKiK, „Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił jednak w całości odwołanie NFZ, przyznając tym samym rację Prezes Urzędu". W związku z tym NFZ musi zapłacić wspomniany ponad 1 mln zł kary.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 kwietnia 2011 r.

Data publikacji: 22 kwietnia 2011 r.