Jeśli w sanatorium jest za mało nastoletnich pacjentów, nie można utworzyć szkoły ponadgimnazjalnej. Zabraniają tego przepisy. Tymczasem niewiele placówek leczniczych ma tylu uczniów co np. Centrum Zdrowia Dziecka.

Obecnie liceum w szpitalu musi mieć dwie klasy, minimum 16 uczniów. Resort edukacji chce zrezygnować z tego warunku. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych szkoła ponadgimnazjalna będzie mogła mieć jedną klasę. Ponadto to jej dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym będzie ustalał liczbę uczniów w oddziale.

Źródło: Rzeczpospolita