Przyjęte przez Parlament Europejski zmiany w dyrektywie 2005/26/WE oznaczają, że również te najbardziej doświadczone i najdłużej pracujące w zawodzie (licea medyczne przestały istnieć w 1996) pielęgniarki mogą bez dodatkowych formalności podejmować pracę w dowolnym kraju członkowskim UE.

Ja przypomina samorząd pielęgniarek i położnych z inicjatywy samorządu o zmiany w przedmiotowej dyrektywie rząd polski zabiegał od ponad siedmiu lat,


Źródło: www.nipip.pl