Umowa z NIL to kolejny ważny krok w budowaniu kompetencji i potencjału Uczelni w obszarze medycyny. Uczelnia Łazarskiego może się pochwalić wieloletnią już historią badań dotyczących sektora ochrony zdrowia w obszarach, które dotychczas stanowiły jej specjalizację, między innymi w dziedzinie prawa medycznego, zmian demograficznych, zarządzania ochroną zdrowia i komunikacji medycznej. 

Partnerstwo z NIL to kolejny strategiczny ruch, po nawiązaniu współpracy z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie, w ramach uruchamiania od roku akademickiego 2017/18 studiów na kierunku lekarskim.

– Planujemy realizować wspólne projekty naukowe, które pozwolą rozwijać się kadrze obu naszych instytucji. Jesteśmy też przekonani, że współpraca ta przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na kierunku lekarskim, gdyż przedmiotów teoretycznych będą nauczać naukowcy, którzy na co dzień tę teorię stosują m.in. w pracy badawczej w NIL. To pozwoli na przezwyciężenie „oderwania” przedmiotów przedklinicznych od klinicznych, na które dziś narzekają polscy studenci. Ponieważ praktyczne kształcenie jest dla nas priorytetem, współpraca ze szpitalem MSWiA oraz NIL jest dla nas kluczowa – mówi profesor Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego.

 - Celem zarówno Uczelni Łazarskiego, jak i Narodowego Instytutu Leków jest też inicjowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Ponadto w planach jest rozwijanie działalności eksperckiej w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego, jak również wsparcie merytoryczne w procesie legislacyjnym polityki lekowej kraju - mówi profesor Piotr Fiedor, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków.

Dla obu instytucji współpraca ta otwiera nowe perspektywy rozwoju. Wspólnie planowane jest stworzenie silnego ośrodka interdyscyplinarnego, rozwijającego działalność naukową, a jednocześnie wnoszącego nową jakość w kształcenie przedkliniczne i upraktycznienie na kierunku medycznym.

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią prawniczo – ekonomiczną w Warszawie. Znajduje się w ścisłej czołówce Rankingów Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany za najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. 

Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. 

Narodowy Instytut Leków jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą kontrolę leków i wyrobów medycznych oraz dokonującą merytorycznej oceny dokumentacji produktów leczniczych w procesie rejestracji leków w Polsce; jednocześnie NIL jest instytutem badawczym prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Narodowy Instytut Leków pełni rolę Narodowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Źródło: Uczelnia Łazarskiego