„W 2010 roku kilkadziesiąt szpitali zostanie przekształconych w spółki; na ten cel Rząd przeznaczy 360 mln zł” - powiedział w dniu 16 grudnia br. premier Donald Tusk. W jego ocenie rok ten będzie kluczowy dla przekształceń szpitali.
Zaplanowany na lata 2009-2011 program zakłada pomoc finansową dla samorządów, które zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Według Rządu ma to pozwolić samorządom na lepsze zarządzanie szpitalami oraz poprawi ich organizację i finansowanie. Premier podkreślił, że kilkadziesiąt, blisko 80 szpitali, które się już zgłosiły do tzw. wariantu „B” są w trakcie przygotowania do tego projektu. „Na rok 2010 przewidzieliśmy 360 mln zł finansowania; mówimy tu głównie o redukcji zadłużenia publicznego” - mówił Szef Rządu.
Zaznaczył też, że w projekcie Platformy Obywatelskiej możliwe jest umorzenie zobowiązań publicznych tylko pod warunkiem, że szpital i jego faktyczny właściciel, czyli samorząd, poradzą sobie z zadłużeniem wobec innych wierzycieli, takich jak np. dostawcy sprzętu.
Premier mówił też o strukturze długu publicznego w Polsce. Zaznaczył, że w porównaniu z innymi państwami europejskimi stosunek długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto jest o 10 proc. niższy niż obecnie się liczy. „Mówiąc krótko, nasz system emerytalny i sposób obrotu składką przez OFE powoduje, że istotna część tych środków wliczana jest do długu publicznego” - mówił Tusk.
Obecnie do ZUS trafia 12,2 proc. pensji pracownika, a do OFE 7,3 proc.
Źródło: Gazeta Prawna, 16 grudnia 2009 r.