Nowy ambulans kosztował ponad 800 tys. zł, połowę tej kwoty, przeznaczoną na zakup inkubatora i wyposażenie karetki, wyłożył samorząd województwa łódzkiego. Karetka wyposażona jest między innymi w nowoczesny inkubator, który zapewnia komfort termiczny, respirator do sztucznego oddechu,  pompy do podawania leków, defibrylator, pompę do odsysania, kardiomonitor. Co bardzo ważne posiada także o wiele bezpieczniejsze (od zwykłych)  pneumatyczne nosze.

Karetka służyć będzie najczęściej do ratowania życia dzieciom z niską masą urodzeniową, wrodzonymi wadami wymagającymi interwencji chirurgicznej, z wadami serca oraz w przypadku pogorszenia funkcji życiowych noworodka w okresie adaptacyjnym, niemożliwych do ustabilizowania w szpitalu o niższej referencyjności.

Pozostałe karetki neonatologiczne stacjonują w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki oraz w Szpitalu im. M. Konopnickiej na Spornej.
Obszar województwa łódzkiego, który obsługują karetki „N” to ponad 18 tys. km kw. W 2012 roku urodziło się w regionie łódzkim prawie 24 000 dzieci.