Ministerstwo Zdrowia przekazało w dniu 9 grudnia 2015 r. do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie karty indywidualnej ratownika medycznego, która będzie dokumentem potwierdzającym udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników medycznych.

Nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757) pozwoliła ratownikom medycznym na wykonywanie zawodu poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zarówno w podmiotach leczniczych, a także poza nimi. Tym samym zaszła konieczność stworzenia dokumentu, w którym odnotowywane będą świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratownika medycznego.

Karta indywidualna ratownika medycznego stanowi załącznik do projektowanego rozporządzenia. W karcie zawarte będą między innymi dane dotyczące pacjenta, opis przeprowadzonego wywiadu, rodzajów wykonanych badań, objawów, rozpoznania, postępowania z pacjentem, czy zastosowanych produktach leczniczych.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 10 grudnia 2015 r.