Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka oraz kontynuację tego sposobu karmienia do ukończenia drugiego roku i dłużej przy równoległym podawaniu żywności uzupełniającej.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizuje zadania, które mają wspierać kobiety karmiące piersią. W 2017 roku zwiększone zostały środki na ten cel do około 1,1 mln złotych.

Z tych środków finansowane są bezpłatne kursy specjalistyczne dla położnych pod nazwą  „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Przeszkolone zostaną 442 osoby, którym kurs pozwoli podnieść kompetencje oraz zaktualizować wiedzę o karmieniu piersią. Dzięki temu matki małych dzieci będą miały zapewniony dostęp do profesjonalnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów laktacyjnych.

Prowadzony jest również cykl bezpłatnych szkoleń dla pracowników szpitali, które zostały przygotowane w oparciu o kurs Światowej Organizacji Zdrowia. Planowane jest również wydanie specjalistycznej publikacji na temat działania banków mleka. Publikacja jest efektem pracy zespołu ekspertów powołanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i ma promować inicjatywy dotyczące prawidłowego żywienia noworodka.

W związku z wejściem w życie kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem” prowadzone są również prace, mające na celu zwiększenie liczby banków mleka kobiecego w Polsce do 13 oraz zapewnienie dostępu do mleka dla jak największej liczby wcześniaków i chorych noworodków.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Resort planuje także działania w zakresie sprzyjania powstawaniu lokalnych grup wspierających karmienie piersią, upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o zaletach karmienia piersią, prowadzenia kampanii szerzących aktualną wiedzę na temat karmienia piersią, upowszechniania wśród kadry medycznej zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko między innymi rozwoju otyłości u dziecka (każdy miesiąc karmienia o 4 procent), wystąpienia cukrzycy o około jedną trzecią, infekcji u dziecka – głównie układu pokarmowego, oddechowego i moczowego, a także zapalenia ucha i innych ogólnych zakażeń, wystąpienia martwiczego zapalenia jelit i posocznicy (SEPSA) u dzieci urodzonych przedwcześnie, rozwoju wielu chorób przewlekłych i niezakaźnych takich jak nadwaga i otyłość,  alergia, astma, nadciśnienie, rozwoju niektórych nowotworów,, nagłej śmierci łóżeczkowej a także hospitalizacji w pierwszym roku życia dziecka i związanego z nim stresu.

Podczas karmienia piersią dziecko ćwiczy także mięśnie twarzy i jamy ustnej, co pozytywnie wpływa na rozwój mowy. Karmienie piersią pomaga także nawiązać więź między matką i dzieckiem.

Karmienie piersią jest także korzystne dla matki, ponieważ zmniejsza ryzyko zachorowania kobiety na raka sutka oraz raka jajników, rozwoju osteoporozy w starszym wieku a także krwotoku poporodowego i niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

Źródło: www.mz.gov.pl