W dniu 12 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 793). To pierwszy tekst jednolity tej ustawy.

Opublikowany 12 czerwca jednolity tekst ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 141, poz. 1149),

2) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

3) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2014 r. sygn. akt K 25/13 (Dz. U. poz. 1000)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 maja 2015 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Ewa Saj