W tekście uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 lutego 2013 roku, które zmienia rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. poz. 210).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK