Tekst jednolity rozporządzenia ministra zdrowia z 22 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 53, poz. 319) uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 19 października 2012 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. poz. 1215).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK