Z wnioskiem o ustanowienie tej patronki wystąpiła kilka miesięcy temu rada pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) nr 6 w Katowicach, w ramach którego funkcjonuje szpitalne liceum.

- Pani Krystyna była wielką propagatorką zdrowego trybu życia, ma również olbrzymie zasługi w popularyzacji poprawnej polszczyzny. Była związana z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Prowadziła między innymi aukcję charytatywną, która towarzyszyła otwarciu naszego szpitala - powiedziała dyrektor ZSS nr 6 Anna Jóźwik-Wabik.

- To, że szkoła nosi imię Krystyny Bochenek, jest najpiękniejszym pomnikiem mamy – powiedziała podczas uroczystości córka zmarłej dziennikarki Magdalena Bochenek-Kępa.

Uroczystość zbiegła się z jubileuszem powołania w Katowicach samodzielnej szkoły szpitalnej. Choć nauczanie na oddziałach dziecięcych w katowickich szpitalach prowadzono już w latach 50., to szkoła jako samodzielny podmiot powstała dopiero w roku 1977. Obecnie, pod szyldem Zespołu Szkół Szpitalnych nr 6 w Katowicach, placówka prowadzi zajęcia nie tylko w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, ale i w Katowickim Centrum Onkologii.

ZSS nr 6 zatrudnia 45 nauczycieli. Z ich wiedzy i wsparcia każdego dnia korzysta około 200 pacjentów - uczniów szkół podstawowych i średnich oraz dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym. Zajęcia trwają cały rok, również w wakacje. Odbywają się głównie w świetlicach na poszczególnych oddziałach szpitala. Z dziećmi chorymi obłożnie nauczyciele pracują natomiast w sali chorych. Takich uczniów jest około 30 procent.

- Programowo niczym nie różnimy się od klasycznych szkół. Realizujemy ministerialny program, również ten przedszkolny, pracujemy z tymi sami podręcznikami, co dzieci zdrowe, omawiamy te same lektury. Część małych pacjentów trafia do GCZD na wiele tygodni, a nawet miesięcy. Dla nich lekcje w szpitalu to jedyna szansa, by po powrocie do zwykłej szkoły nie mieć zbyt wielkich zaległości – podkreśliła dyrektor Anna Jóźwik-Wabik.

Różnic w porównaniu do zwykłych szkół jest jednak sporo. Nie ma tradycyjnych klas, uczniowie, nawet jeśli wspólnie przebywają w świetlicy podczas lekcji, pracują z nauczycielami indywidualnie. Zajęcia odbywają się popołudniami, kiedy w szpitalu skończą się obchody i konsultacje medyczne. Uczniom nie zadaje się tradycyjnych prac domowych.

Jak mówi Jóźwik-Wabik, edukacja to tylko jedno z zadań szpitalnej szkoły.
- Jesteśmy również po to, by choć częściowo zmniejszyć stres związany z pobytem w szpitalu. Nauczyciele, podręczniki, lekcje - to namiastka normalności dla tych dzieci. Nauka w szpitalu jest pomostem pomiędzy czasem przed hospitalizacją, a etapem po szpitalu - powiedziała.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. W GCZD funkcjonują 24 poradnie specjalistyczne oraz 17 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Rocznie placówka hospitalizuje około 17 tysięcy pacjentów w oddziałach szpitalnych, udziela 60 tysięcy specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tysięcy świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Krystyna Bochenek (1953-2010) przez wiele lat była dziennikarką Polskiego Radia Katowice, współpracowała z telewizją i prasą. Zasłynęła z akcji i inicjatyw społecznych promujących zdrowie i piękną polszczyznę. Była pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Dyktanda, imieninowych zjazdów Krystyn, inicjatorką gali Ambasador Polszczyzny.(pap)