– Właściciel placówek – samorząd województwa pomorskiego, w obliczu zmieniającego się otoczenia prawnego w ochronie zdrowia, przed nowym zarządem postawił zadania między innymi efektywnego zarządzania nowo powstałą spółką leczniczą, doskonalenia jakości udzielanych świadczeń i zwiększenia satysfakcji pacjenta oraz przeprowadzenie procesu modernizacyjno-inwestycyjnego szpitali – mówi Paweł Orłowski, członek zarządu województwa pomorskiego.

W skład Szpitali Pomorskich weszli: prezes Jolanta Sobierańska-Grenda, dotychczas dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Pomorskiego, oraz wiceprezesi: Andrzej Zieleniewski, dotychczasowy prezes Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, oraz Dariusz Nałęcz, prezes Szpitali Wojewódzkich w Gdyni sp. z o.o.

Członkowie zarządu obowiązki objęli 3 kwietnia 2017 roku.

Decyzję o połączeniu trzech spółek szpitalnych radni sejmiku pomorskiego podjęli na sesji 29 grudnia 2016 roku.

Zgodnie z uzasadnieniem, połączenie placówek umożliwi wypracowanie kompleksowego modelu opieki zdrowotnej nad pacjentami poprzez poszerzenie zakresu świadczeń medycznych oraz rozwinięcie dotychczasowej działalności. Jest to szczególnie ważne w związku z wprowadzaną od października 2017 roku siecią szpitali.

Źródło: www.pomorskie.eu