Będą do nich należały – w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej realizacja realizację szybkiej ścieżki onkologicznej czy zatrudnianie specjalisty wykonującego i opisującego badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego u dzieci i młodzieży. Natomiast szpitale będą wyżej oceniane za realizację pakietu onkologicznego i gotowość do zwiększenia bazy łóżek szpitalnych na potrzeby obronności kraju. 

Premie będą także za współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Szpitale powiatowe obawiają się, że przy takich zasadach wyżej będa oceniane duże placówki wojewódzkie, ale liczą jednocześnie na wsparcie z budżetu.

Cały artykuł: www.edgp.gazetaprawna.pl