Rzecznik zauważa, że w takiej sytuacji nie istnieją uregulowania prawne pozwalające na rozliczenie kwot wydanych na leczenie osób NN. Koszt ich terapii powiększa więc stratę szpitala.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna