Minister Zdrowia Ewa Kopacz podpisała projekt rozporządzenia zmieniający wymagania, jakie muszą spełniać szpitale jednego dnia, by ubiegać się o kontrakt z NFZ – informują Pracodawcy RP.
Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie składników bloku operacyjnego zespołu chirurgii jednego dnia, w którym wykonywane są świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego. W wyniku rozporządzenia wymogi te są wyższe niż zastosowane wobec wszystkich innych typów szpitali wykonujących procedury na podstawie umowy z NFZ. Chodzi zarówno o szpitale wykonujące procedury w trybie pełnej hospitalizacji, jak i hospitalizacji planowej.
Jak wynika z projektu rozporządzenia z uproszczeń w postaci m. in. wspólnego pomieszczenia lub wydzielonego miejsca przygotowania pacjenta dla kilku sal operacyjnych, mogą korzystać bloki operacyjne należące do szpitali całodobowych, natomiast takiej możliwości nie mogłyby mieć zespoły chirurgii jednego dnia, świadczące usługi na podstawie takiej umowy z NFZ.
Zdaniem Pracodawców RP wejście w życie tego projektu może wyeliminować z rynku szpitale jednodniowe. Decyzja taka wydaje się niezrozumiała, gdyż to właśnie te szpitale wykonują najtańsze i najbardziej efektywne procedury, dzięki czemu można dofinansowywać procedury specjalistyczne. Dodatkowo Minister Zdrowia zaproponowała nierealnie krótki termin wejścia w życie tego rozporządzenia, co uniemożliwia dostosowanie szpitali jednodniowych do nowych wymagań.
Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: www.pracodawcyrp.pl
Opublikowano: www.samorzad.lex.pl/

Data publikacji: 10 listopada 2011 r.